KIWA

N° 9 Püha Katariina kiriku fassaad
St Catherine’s Church facade

NO FLUXUS

kiwa

“No Fluxus” oli tehtud Petra Stegmanni kuraatorprojekti Fluxus – East jaoks, mis kaardistas Fluxuse liikumist või analoogiaid ida-euroopas. Millist vastukaja leidis Fluxus endise idabloki maades. Millised kokkupuuted tekkisid Fluxuse kunstnike ja kohalike kunstnike vahel ning millised paralleelsed arengud leidsid aset. Fluxuslik ideoloogia peaks tähendama ka iseenda eitamist, kuna fluxus hägustas kunsti ja antikunsti piiri. Vähemalt üks omaaegne fluxuse kunstnik solvus selle tööga fluxuse eitamist manifesteeriva slogani peale.


“No Fluxus” was originally created for Petra Stegmanni curatorial project Fluxus – East, that was mapping Fluxus movement and the like in Eastern Europe. What kind of feedback Fluxus gained in Eastern block and what kind of interaction or parallel developments there were between Fluxus and local artists. The ideology of Fluxus also means own negation, because Fluxus blurred the boundaries of art and anti art. At least one artist in the Fluxus movement at the time was offended by this pieces manifestation of negation.

Advertisements