Kadi-Maarja Võsu

N° 7 Katariina käik
St Catherine’s passage

MA NÄEN, AGA EI SAA ARU (2015)
I CAN SEE, BUT CAN’T UNDERSTAND (2015)

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Installatsioon koosneb pleksiklaasist kastist, mille sisse on kinnitatud lambipirnid mustris, mis moodustavad tähed Braille’i (punktkirja e. pimedate kirja) tähestikust. Pleksiklaas, mis katab kasti kolmest küljest, kaotab täielikult Braille’i funktsiooni, mis on mõeldud lugemiseks puudutuste abil. Informatsioon on olemas, kuid seda pole võimalik mõista või kätte saada.


The installation consists of a plexiglass box, filled with lightbulbs which form letters of the Braille alphabet. The plexiglass entirely dismisses the purpose and the function of Braille, which is meant to be read by touch. The information is available, but I am unable to reach or understand it.

Advertisements