J. Slugocki, K. Malejka

N° 15 Vanalinna kooli hoov
College backyard

MAATRIKSI INTERFERENTS
MATRIX INTERFERENCE

15-JOACHIM-SLUGOCKI-KASIA.MALEJKA

Teos proovib kõrvutada geomeetrilist korda ja hoovis olemasolevaid elemente. Selline kontakt sünnitab justkui uue looduse, mis on ühteaegu veidike häiriv, kuid samas ka väga rahulik. Teose selge ja lihtne struktuur koos mõjuva visuaalse väljendusega on hüpnotiseeriv. Tegemist on millegagi, mis meenutab üheaegselt nii pilti kui ka videosalvestust, mille liikumine sõltub tuulest.


The work aims to juxtapose geometrical order to the elements of space. Such contact gives birth to a new nature, both disturbing and serene. The project is mesmerizing with its clear structure and a simple, yet effective visual expression: in this sense it reminds of a hybrid between an image and a video recording, whose mobility depends on the wind.

Advertisements