H. Tikka, O. Tikka

N° 5 Dominiiklaste Klausuur – Kabel
       Dominican Claustrum – Chapel

SALADUSTE RAAMAT
BOOK OF SECRETS

Tikka

Mis on Sinu saladus? Tehtud tegu? Edu valem? Miski, millest justkui tahaks rääkida, aga ei tohi. Külastajatel on võimalus kirjutada oma varjatud mõtted anonüümselt saladuste raamatusse, mida kaitsevad laserkiired. Raamatuni jõudmiseks tuleb läbida laser-labürint. Installatsioon sümboliseerib mõtteid, mida soovitakse üheaegselt nii kaitsta ja varjata kui ka välja öelda.


What is your secret? A deed that has been done? The secret to success? Something you want to talk about, but are not allowed, unable or not brave enough to do. Guests have the opportunity to write their hidden thoughts anonymously into the book of secrets that is protected by laser beams. To get to the book one has to go through a laser labyrinth. The installation symbolizes thoughts one simultaneously wants to protect and hide as well as declare out loud.

Advertisements