Dominik Lejman

N° 1 Dominiiklaste Klausuur – Mauritiuse raamatukogu
Dominican Claustrum – Mauritian Library

FILOSOOFI PORTREE (WARREN)
PORTRAIT OF A PHILOSOPHER (WARREN)

1-DOMINIK-LEJMAN

Dominik Lejman seob oma töös kaks distsipliini – filmi ja maali – suunates liikuva pildi abstraktsele minimalistlikule maalile. Ekraani tekstuur suhtleb liikuva pildiga, tummfilmi lõigud suhestuvad arhitektuurilise stsenograafiaga. Paigutatuna Isa Mauritiuse raamatukokku, rää- gib “Filosoofi portree” loo pingest inimese teadatahtmise ja teadmiste lõputuse vahel.


Dominik Lejman combines two disciplines – cinema and painting – directing film screenings on abstract minimalist paintings. In his Postkino, the texture of the screen interacts with the moving image, the silent film sequences adapting to the architectural scenography. Installed in the famous library of Friar Mauritius, this work tells us about the tension between the Human will to know and the endlessness of Knowledge.

 

 

N° 10 Kloostri Ait

PEALUUDEGA ON KEERULINE ŽONGLEERIDA
DIFFICULT TO JUGGLE WITH SKULLS

10-DOMINIK-LEJMAN

“Pealuudega on keeruline žongleerida,” ütleb tänavažonglöör Mariano. Linnas on tal esinemiseks valgusfoori punase tule ajal aega 20 sekundit, seejärel kogub ta juba enne rohelise tule süttimist kokku vaatajate annetused. Dominik Lejman palus Marianol viia läbi sama etteaste oma stuudios, kuid pallide asemel tuli mehel kasutada pealuid. Nii muutub lõbus tegevus hoopis mõtiskluseks surma ja elu mängust, andes edasi ka keskaegset hingust.


“It is difficult to juggle with skulls,” says Mariano, a street juggler. While in the city, during the red lights he has twenty seconds for his gig; then he collects the money before the lights go green. Dominik Lejman asked Mariano to do the same in his studio, this time juggling with skulls. As a site-specific accrochage, the situation becomes a performative reflection on death (and the game of life), resonating a medieval spirit.

Advertisements